Best Sellers
0 USD
0
Advertisement
News
Thông báo đấu giá Gỗ tròn

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô trân trọng thông báo sẽ tổ chức bán đấu giá 6 lô gỗ tròn với tổng khối lượng là 415,125 m3 tại Lâm trường Đăk Tô vào ngày 04/04/2012.

daugiagotron

Sản phẩm gỗ tròn, gồm 3 loài Cóc đá, Thông nàng, Sữa được khai thác từ rừng tự nhiên 39,7 ha thử nghiệm theo phương án quản lý rừng bền vững đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt.

Sản phẩm gỗ khai thác tác động thấp tại Lâm trường Đăk Tô hoàn toàn phù hợp với luật pháp và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Công ty TNHH MTV Lâm trường Đăk Tô được cấp chứng chỉ gỗ có kiểm soát FSC Controlled WoodTM với mã số chứng chỉ GFA-CW/FM-002326.

Hiện nay, công ty Đăk Tô đang chuẩn bị triển khai mở rộng hoạt động khai thác với 5,900 m3 theo phương án quản lý rừng bền vững được UBND tỉnh cho phép.